Var­je de­talj ge­nom­tänkt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TIT­TA PÅ BIL­DER­NA – visst är det här är en ovan­ligt snygg se­dan? Var­je de­talj är ge­nom­tänkt och ut­mejs­lad med stor pas­sion och med stort kun­nan­de. Och hel­he­ten är för­fö­ran­de. När man väl ser bi­len kö­ra på vägar­na ser den fak­tiskt än­nu bätt­re ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.