Kla­rar rik­tigt tuff kör­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

S- KLASS ÄR I grun­den in­te alls så ro­lig att kö­ra. Men med AMG-bi­lens sport­chas­si, som byg­ger på luft­fjäd­ring­en Air­ma­tic, blir det en an­nan sak. Bi­len upp­för sig späns­tigt och går med på tuff kör­ning. Sen har vi ju den här mo­torn som hö­jer det he­la en ni­vå till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.