Det mesta finns där

Allt Om BILAR - - Provkörning -

S- KLASS CAB­RI­O­LET ÄR in­te krock­testad av Eu­ro Ncap. De fles­ta mo­der­na sä­ker­hets­sy­stem finns dock i den här mo­del­len. Själv­klart krock­kud­dar över­allt, ad­ap­tiv fart­hål­la­re och en autobroms som as­si­ste­rar om fö­ra­ren mis­sar ett hin­der på vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.