Bäst i värl­den just nu

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR ÄR MER­CE­DES kanske bäst i värl­den just nu. De­talj­k­va­li­tet och ma­te­ri­al­val är ut­sök­ta. De­sig­nen är na­tur­ligt­vis myc­ket lyx­ig och sam­ti­digt myc­ket smak­full. Den långa bild­skär­men ger ett rent och mo­dernt in­tryck, och har­mo­ni­e­rar fint med klas­sis­ka Mer­ca­de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.