Vac­ker och ele­gant

Allt Om BILAR - - Provkörning -

S- KLASS CAB­RI­O­LET ÄR en myc­ket vac­ker och ele­gant bil, sam­ti­digt som den ger ett rätt kraft­fullt in­tryck. Ver­sio­nen Mer­ce­des-AMG S 63 Cab­ri­o­let har fått ett an­tal de­sig­ne­le­ment som för­stär­ker det kraft­ful­la yt­ter­li­ga­re, till ex­em­pel en an­nan front.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.