Au­di A2

Allt Om BILAR - - Topplistan -

En bräns­lesnål bil byggt på en ult­ralätt alu­mi­ni­um­ram. Au­di tänk­te på många sätt rätt när de släpp­te sin lil­la A2:a lös 2001. Pro­ble­met var att bi­len blev dyr, bå­de att byg­ga och att kö­pa – en bra bit över 200 000 kro­nor fick man be­ta­la om man vil­le ha li­te utrustning och en av de stör­re mo­to­rer­na. Kan bli en klassiker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.