BMW i8

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Byggd i kol­fi­ber. En li­ten tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor som in­te­gre­rats i ett hy­brid­sy­stem. Bra pre­stan­da. Och de­sig­nen från en su­persport­bil. BMW i8 ser ut att kom­ma från fram­ti­den, men när vi väl är där har tek­ni­ken ut­veck­lats och i8 kom­mer att be­trak­tas som ett spän­nan­de tids­do­ku­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.