Saab 9-5

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Den all­ra sista rik­ti­ga Saa­ben… Själv­klart kom­mer det all­tid att fin­nas in­tres­se för de här bi­lar­na. De fles­ta ex­em­plar an­vänds som bruks­bi­lar i dag och kom­mer där­för att nö­tas ner av ti­dens tand. Det finns dock bi­lar un­dan­ställ­da för fram­ti­den. De kan bli vär­da myc­ket peng­ar fram­ö­ver. Ja, re­dan nu fak­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.