702–910 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: Inga kost­na­der för­u­tom bräns­le. DET­TA HAR HÄNT: Vår lång­test­bil fick som­mar­däck och en li­ten vår­städ­ning och har se­dan dess haft en re­la­tivt lugn må­nad. Det rym­li­ga lastutrymmet har an­vänds för någ­ra skrym­man­de sa­ker och så här på vå­ren så an­vänds den av­tag­ba­ra drag­kro­ken fli­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.