MI­NUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil 1959 -

– UT­RYM­MEN. Det hörs ju re­dan på nam­net, men mås­te på­pe­kas: Det är trångt i en Mi­ni. In­te myc­ket plats för var­ken pas­sa­ge­ra­re el­ler ba­gage. – KOM­FOR­TEN. Mi­ni Coo­per S är en stö­tig far­kost som in­te är spe­ci­ellt här­ligt när as­fal­ten är då­lig. Dess­utom bull­rar den en hel del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.