Den skul­le spöa Cor­vet­te på al­la plan

Allt Om BILAR - - Klassikern -

När Car­rol Shel­by sat­te klor­na i Ford Mustang fast­back var må­let att med sin G.T. 350 spöa Cor­vet­ten på al­la plan. Det be­tyd­de en om­ar­be­tad fram­vagn, fas­ta­re fjäd­ring och rik­ti­ga stöt­däm­pa­re från Ko­ni. Skiv­brom­sar från Kel­sey-Hay­es och luft­kyl­da trum­brom­sar bak, där­av luftin­släp­pen ef­ter dör­rar­na. Ori­gi­nal-V8:an med si­na 271 hk väs­sa­des till 350 hk vil­ket gjor­des med bland an­nat nya ka­max­lar, stör­re ven­ti­ler och en stör­re och ef­fek­ti­va­re för­ga­sa­re. Det kom ock­så en än­nu vas­sa­re ver­sion – Shel­by R men den ver­sio­nen bygg­des ba­ra i 37 ex­em­plar och an­vän­des i ra­cing­sam­man­hang mot Cor­vet­te, Cob­ra, Fer­ra­ri, Lo­tus och Jaguar E-type.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.