Shel­by kos­tar över mil­jo­nen

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Vad kos­tar en Mustang G.T. 350? I USA kos­ta­de den 4 428 dol­lar 1965, det är un­ge­fär 40 000 svens­ka kro­nor. I dag kos­tar en halv­ri­sig Mustang Fast­back – då är det dock ing­en Shel­by, ut­an en van­lig Mustang Fast­back från 1965, som gått från 280 000 till 470 000 kro­nor. Ska det va­ra en Shel­by så lär det bli till att ta ett re­jält tag i plån­bo­ken då pri­ser­na kan lig­ga mel­lan 1 000 000 upp till 2 600 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.