Var är chas­si­num­ret?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Jag har en hus­bil av 1988 år mo­dell, det är en Pi­lo­te 800 byggd på en Peu­geot J5. Har va­rit på kon­troll­be­sikt­ning idag och har in­te lyc­kats hit­ta det in­stan­sa­de chas­si­num­ret på bi­len. Vet du var jag ska sö­ka? Carl-Mag­nus Sö­rens­son MORGAN: På Peu­geot J5 sit­ter det in­stan­sa­de chas­si­num­ret till hö­ger om pas­sa­ge­rar­sto­len på gol­vet un­der mat­tan. Om hus­bi­lens ka­ross är av ty­pen in­te­gre­rad får man lyf­ta på nå­gon golv­luc­ka hö­ger fram el­ler öpp­na even­tu­ell last­luc­ka hö­ger fram så att man kom­mer åt att se det in­stan­sa­de chas­si­num­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.