Lam­pa var­nar fel

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Jag har en lam­pa som ly­ser på in­stru­ment­pa­ne­len och in­di­ke­rar att en lam­pa är tra­sig. Det sker ba­ra när jag brom­sar och när jag läg­ger i bac­ken. Men inga lam­por är tra­si­ga. Går bi­len ige­nom be­sikt­ning­en om den ly­ser?

Yvon­ne MORGAN: Ja, det gör den så länge som al­la lam­por som ska kon­trol­le­ras vid kon­troll­be­sikt­ning fun­ge­rar som de ska. Vid kon­troll­be­sikt­ning­en in­går in­te att kon­trol­le­ra att var­nings­lam­pan för tra­sig glöd­lam­pa fun­ge­rar, då det är en fri­vil­lig ex­tra­ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.