Fi­at/Chrys­ler 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ser­gio Mar­chion­ne le­tar de­spe­rat ef­ter ett stort ge­nom­brott för Fi­at/ Chrys­ler-grup­pen, FCA, och de­ras för­sök att slå sig ihop med and­ra. Märk­ligt nog så säl­jer vis­sa bi­lar rätt så bra men jag und­rar hur länge FCA verk­li­gen hål­ler sig på hju­len. Rent tek­niskt bör­jar det ock­så mär­kas att allt fo­kus in­te le­gat på ny tek­nik hos fö­re­tags­led­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.