Volks­wa­gen 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

El­bi­lar och själv­kö­ran­de bi­lar är mo­del­len för VW:s fram­tid ef­ter die­sels­kan­da­len. Po­li­tiskt kor­rekt för­stås och Volks­wa­gen mås­te hit­ta nå­got nytt att pra­ta om i stäl­let för die­sel. De eko­no­mis­ka musk­ler­na ver­kar fin­nas där men kun­der­nas för­tro­en­de mås­te VW få till­ba­ka på nå­got sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.