Toyo­ta 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Värl­dens i många år le­dan­de bil­till­ver­ka­re går en helt egen väg när de hop­par över bat­te­ri­bi­lar­na och i stäl­let sat­sar allt på vät­gas och bräns­le­cel­ler. Kanske vet Toyo­ta nå­got ing­en an­nan vet – igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.