CI­TROËN C3.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ci­troën ut­veck­lar en ny C3 och bi­len tes­tas som bäst. Som vän­tat blir det en helt ny design för att mo­del­len ska stic­ka ut i det eg­na pro­gram­met samt från kon­kur­ren­ter­na. Ci­troën ska täv­la i ral­ly-VM med den här mo­del­len, vil­ket gör att vi hop­pas på en värsting­ver­sion med över 200 häst­kraf­ter. Tro­li­gen blir det de­but i Genè­ve vå­ren 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.