FORD FIESTA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

En ny Fiesta är en stor och vik­tig sak för Ford, här är förs­ta spi­on­bil­der­na. Då mo­del­len Ka+ ska växa och bli dy­ra­re be­hö­ver Fiesta föl­ja med och bli stör­re och mer pre­mi­um. Fram­lyk­tor­na sit­ter mer ho­ri­son­tellt vil­ket gör att bi­len ser bre­da­re ut. Pre­cis som res­ten av Ford-pro­gram­met blir det en ny grill och en mer fyr­kan­tig nos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.