PORSCHE PANAMERA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Porsche ska vi­sa en helt ny Panamera i som­mar , vi får ock­så se den här bi­len på bil­sa­long­en i Pa­ris i höst. Panamera byggs på den nya platt­for­men MSB där myc­ket hand­lar om att an­vän­da lät­ta­re och star­ka­re ma­te­ri­al för att mins­ka vik­ten och där­med för­bätt­ra bå­de pre­stan­da och bräns­le­för­bruk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.