MER­CE­DES-AMG GLC63.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mer­ce­des har för­stått att AMG-bi­lar­na säl­jer bra och spe­ci­ellt de all­ra värs­ta ver­sio­ner­na. Där­för kom­mer lill-su­ven GLC att er­bju­das som AMG GLC43 och AMG GLC63. Mo­torn blir då den, vid det här la­get, väl an­vän­da fy­ra­li­ter­stur­bon på 469 häst­kraf­ter. Kanske kom­mer det även en S-ver­sion med i så fall 503 häst­kraf­ter. Det blir ock­så fyr­hjuls­drift som stan­dard. De­but re­dan i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.