PEU­GEOT 2008.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

PSA-grup­pen har ett sam­ar­be­te med Ge­ne­ral Mo­tors och vi har sett bå­de Opels nya Me­ri­va och en ny fa­mil­je­bil från Ci­troën på sam­ma platt­form. Så frå­gan har va­rit när Peu­geot ska pre­sen­te­ra nå­got lik­nan­de. Och här är den – kom­man­de 2008. Pre­cis som Ci­troën C3 Pi­cas­so så finns det tyd­li­ga lik­he­ter med Me­ri­va – men vi ser en ny front med Peu­geots egen design.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.