LAND ROVER DISCO­VE­RY.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Land Rover är fli­tigt ute på test­ba­nor­na med 2017 års ver­sion av sin Disco­ve­ry. Näs­ta ”Disco” kom­mer att tap­pa en hel del vikt och de­sig­nen kom­mer att änd­ras åt det li­te mo­der­na­re hål­let, även om den fort­fa­ran­de kom­mer att va­ra fyr­kan­tig. Ja­gu­ar/Lan­dRo­ver ut­veck­lar som bäst en ny mo­tor­fa­milj och kanske blir det de­but för nå­gon av mo­to­rer­na här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.