20 000 lu­ra­de av falsk Fa­ce­book-täv­ling

Allt Om BILAR - - Alltombilar - BENGT ISAKS­SON

Vinn en split­ter­ny BMW M4! Med den ru­bri­ken på Fa­ce­book lu­ra­des tu­sen­tals dans­kar in i en falsk täv­ling. ”Med an­led­ning av vårt 100-års­ju­bi­le­um – nu har du chan­sen att vin­na en helt ny BMW M4.” M4 är en av BMW:s ny­as­te pre­stan­da­bi­lar. Den lan­se­ra­des 2014 och kos­tar över 700 000 svens­ka kro­nor. Så det är in­te svårt att för­stå att många dans­kar gick i fäl­lan. Lo­kala­vi­sen.dk har kon­tak­tat BMW Dan­mark, men bil­till­ver­ka­ren vil­le in­te kom­men­te­ra ären­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.