Svårt att kom­ma in i V90

Allt Om BILAR - - Brev -

V90:n höjs till sky­ar­na i oli­ka or­da­lag. Men. Jag be­sök­te BILIA för att tit­ta och kän­na. Min be­svi­kel­se var li­ka stor som den störs­ta be­röm­mel­sen. Var­för? Jo jag kom in­te in i den. Var­för byg­ga en stor bil med det be­röm­da nåls­ö­gat för att kom­ma in i den. Bedröv­ligt är i un­der­kant. Jag har ägt ­Vol­vo­bi­lar se­dan bör­jan av 1970-ta­let och har märkt den­na ­ten­dens, na­tur­ligt­vis i kom­bi­na­tion med att jag bli­vit äld­re, sty­va­re och tyng­re. Det kons­ti­ga är at jag kom in i en Hyun­dai gans­ka en­kelt. Jan Väck­lén

JAN-ERIK:

Ja, det där är en trend bland fle­ra till­ver­ka­re. Bå­de S90 och V90 har en re­la­tivt låg sits vil­ket gör det svå­ra­re. Att många väl­jer suv:ar är en del av det här pro­ble­met. Fler vill sit­ta högt upp och kli­va i och ur en­kelt.

Vol­vo V90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.