Många Sai­da-ko­pi­or...

Allt Om BILAR - - Brev -

Nu ger du dej på väl­digt vid­lyf­ti­ga giss­ning­ar Berg­gren, tro­ligt­vis vet du in­te mer än Jan­ne Blomqvist och Eje Elgh. En­ligt dem kan man ba­ra spe­ku­le­ra om fram­ti­den för de med ut­gå­en­de kon­trakt. Läs­te på en eng­elsk mo­tor­sajt att Fer­ra­ri vill ha Ki­mi kvar, ja det är många Sai­da-ko­pi­or bland mo­tor­jour­na­lis­ter. Tids nog får vi se vem av er som träf­fat rätt.

Hans Lars­son

JAN-ERIK:

Jag gis­sar li­te igen: Det är in­te Ki­mi som väl­jer här ut­an Fer­ra­ri. Får de Ros­berg el­ler Ric­ci­ar­do så ry­ker Ki­mi. Och jag har no­te­rat att ef­ter att Jan­ne och Eje pra­tat väl­digt väl om Wil­lims har de svängt till Re­nault. Kanske är det dim­ri­då­er. Men allt av­görs ju av Bot­tas som i sin tur är be­ro­en­de av vad som hän­der hos Fer­ra­ri, Mer­ce­des och McLa­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.