Ing­en slår Top Ge­ar-gäng­et

Allt Om BILAR - - Brev -

Top Ge­ar har dött! Ut­an Je­re­my. De bäs­ta gam­la som har va­rit tit­tar man på om och om igen, men var­ken nå­gon skå­dis el­ler nå­gon an­nan kan gö­ra “TOP GE­AR”, ald­rig! Det är kört även om de för­sö­ker! Vi kol­lar gär­na al­la gam­la av­snitt såsom Je­re­mys kom­man­de nya pro­gram som kom­mer att gå i Top­pen av lis­tan! De tre fan­tas­tiskt ro­li­ga, TOP GEARgäng­et slår ing­en! Så är det ba­ra.

JAN-ERIK:

Tui­ja

Det är li­te orätt­vist att jäm­fö­ra nya Top Ge­ar med vad som Clark­son och gäng­et ut­veck­lat över lång tid. Vi får nog ge Chris Evans och de and­ra li­te mer tid än ett par av­snitt. Det kan bli bra även om det blir an­norlun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.