Njut av lju­set

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej, fan vad ne­ga­tiv du är. Al­la be­skriv­na hän­del­ser sker ut­om­hus un­der som­ma­ren och som be­kant är den myc­ket kort i Sve­ri­ge. Kopp­la av och njut av lju­set och vär­men sa länge den finns.

JAN-ERIK:

Jim­my Grybb

Du, och fle­ra and­ra ne­dan, re­fe­rar till min ar­ti­kel om 12 som­mar­plå­gor i tra­fi­ken. Ja, det var li­te ne­ga­tivt men det var skri­vet li­te med glim­ten i ögat. Jag har själv kört väl­digt myc­ket mo­tor­cy­kel och jag ska i som­mar tes­ta en stor hus­bil. Jag är skyl­dig till en hel del av punk­ter­na...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.