Au­tobroms är stan­dard

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN AV NY­HE­TER­NA är traf­fic jam as­sist (till­val) som i kö­si­tu­a­tio­ner kan ta över gas, broms och styr­ning­en. En an­nan nyhet – ock­så till­val – är ­Emer­gen­cy As­sist som kan stan­na bi­len om fö­ra­ren av nå­gon an­led­ning bli okon­takt­bar. Au­tobroms är nu stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.