En av de all­ra bäs­ta

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI A3 ÄR en be­hag­lig bil att fär­das i, fak­tiskt en av de all­ra bäs­ta i sin klass. Mo­del­len har till ex­em­pel en an­nan lju­di­so­le­ring är VW Golf, som den i grun­den de­lar myc­ket tek­nik med. Det gör skill­nad. Sto­lar­na är ock­så rik­tigt bra och ger fint stöd för krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.