Kva­li­tets­käns­lan hög

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI A3 HAR en fin in­te­ri­ör. De­sig­nen är snygg och kva­li­tets­käns­lan är ge­nom­gå­en­de hög. Det har in­te hänt så myc­ket här i sam­band med fa­ce­lif­ten, en ny snyg­ga­re ratt finns dock – och möj­lig­het att väl­ja de di­gi­ta­la in­stru­men­ten Vir­tu­al Cock­pit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.