Komfort och sta­bi­li­tet

Allt Om BILAR - - Provkörning -

IN­FI­NI­TI HAR TRIM­MAT och ju­ste­rat chas­sit från Mer­ce­des A-klass och fått till en bra ba­lans. En Sport-mo­dell le­ve­re­rar ett sty­va­re chas­si. Det är en bra ba­lans mel­lan komfort och sta­bi­li­tet och bi­len upp­levs in­te alls för mjuk. Styr­ning­en är nå­got tung runt ne­ut­rallä­get men di­rekt, lin­jär och på­lit­lig när det väl sväng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.