Sak­nar vis­sa gre­jer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TESTBILEN HAR sport­sto­lar och ex­tra fin kläd­se, men det sak­nas bland an­nat elekt­riskt juster­ba­ra sto­lar. Jag sak­nar ock­så ad­ap­tiv fart­hål­la­re. Sy­s­te­met som finns är av det enkla­re sla­get som var­nar om jag kom­mer för nä­ra ett for­don. Det finns ing­en pris­lis­ta för Sve­ri­ge, men i and­ra tes­ter har In­fi­ni­ti fått kri­tik för dyr ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.