Njut av fin ef­fekt­kur­va

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN DIESELMOTOR PÅ över två li­ter och 168 häst­kraf­ter och med fyr­hjuls­drift ska le­ve­re­ra mjuk och fin kör­ning. Och det gör den här mo­torn som är väl­digt odra­ma­tisk. Det finns ett sport­lä­ge som ger snab­ba­re gas­re­spons och väx­ling men det lä­get känns mest onö­digt på en die­sel. Njut i stäl­let av den fi­na ef­fekt­kur­van i nor­mallä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.