Lig­ger ef­ter kon­kur­ren­ter

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR LIG­GER IN­FI­NI­TI ef­ter kon­kur­ren­ter­na och det här är ett om­rå­de som be­hö­ver för­bätt­ras om man vill kon­kur­re­ra med till ex­em­pel Vol­vo. Ing­en au­tobroms, ing­en ad­ap­tiv fart­hål­la­re och enklast möj­li­ga sy­stem för att var­na om jag kom­mer ut i fel fil. Funk­tio­ner­na finns som till­val. Plus till en väl­digt bra 360-ka­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.