Be­kvä­ma sport­sto­lar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET FÖRS­TA SOM slår mig är att det är väl­digt tyst och be­kvämt i ku­pén. Först i höga far­ter bör­jar vind­bru­set gö­ra sig på­mint i form av ett dovt ljud. Mo­torn hörs näs­tan in­te alls vid nor­mal kör­ning. Sport­sto­lar­na är väl­digt be­kvä­ma. Låg tak­höjd drar ner be­ty­get – det blir li­te in­stängt trots det sto­ra glas­ta­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.