En bil man vill tit­ta på

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET SYNS ATT det här är en bil som är släkt bå­de med Mer­ce­des A-klass och Re­nault Méga­ne. Jag bru­kar in­te äls­ka en mas­sa oli­ka lin­jer på si­dan men In­fi­ni­ti har lyc­kats få till en bil som män­ni­skor vill tit­ta på. Det är snyggt ut­an att va­ra ag­gres­sivt och för att va­ra en bil sprung­en ur ja­pans­ka design får man sä­ga att det är oer­hört bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.