Lig­ger ef­ter kon­kur­ren­ter

Allt Om BILAR - - Provkörning -

IDET ÄR MER­CE­DES bild­skärms- och kon­trol­lös­ning med pek­skärm i mit­ten och vred i mitt­kon­sol­len. På in­stru­ment­brä­dan är det väl­digt myc­ket lin­jer och i in­te­ri­ö­ren syns det att In­fi­ni­ti ta­git ef­ter Mer­ce­des. Fle­ra av kon­kur­ren­ter­na lig­ger fö­re och med eg­na lös­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.