Minsting i c-seg­ment

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN AV DE mind­re bi­lar­na i c-seg­men­tet sett till hur det ser ut i bak­sä­tet men där ba­ga­geut­rym­met är som det bru­kar. Pre­cis som tak­höj­den är låg i fram­sä­tet är det ock­så rätt lågt i bak­sä­tet. En nå­got hög­re sitt­höjd från as­fal­ten kan va­ra en kon­kur­rens­för­del i ti­der där många vill sit­ta högt.

Au­di A3. Vol­vo V40.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.