Bra pris­satt i Eu­ro­pa

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN FINNS ÄN­NU in­te i Sve­ri­ge men är hyf­sat bra pris­satt i Tyskland och Eng­land där den kon­kur­rar med Au­di, BMW, Vol­vo och på vis­sa mark­na­der Mi­ni. Andra­hands­vär­det är ock­så bra i län­der där In­fi­ni­ti fun­nits i någ­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.