Myc­ket som är till­val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

GRUNDMODELLEN bakom bi­len har kla­rat sig ige­nom krock­tes­ter ut­an att be­hö­va skäm­mas – och det finns en del sä­ker­hets­ut­rust­ning till mo­del­len. Kör­fältsas­si­stent, påkör­nings­var­ning­en med au­tobroms och fot­gäng­ar­var­ning bland an­nat. Myc­ket är till­val, dock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.