Här­lig väg­håll­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BMW KAN DET där med att byg­ga kör­gla­da bi­lar, det har be­vi­sats många gång­er. Och nya M2 är en av de all­ra ro­li­gas­te mo­del­ler­na att kö­ra just nu. Bra styr­ning, fin väg­håll­ning och snabb re­spons. Och den är snabb: 0–100 km/ h tar ba­ra 4,3 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.