Många sa­ker från start

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MAN FÅR MED myc­ket ut­rust­ning när man kö­per en BMW M2. Någ­ra ex­em­pel är au­to­ma­tisk kli­matan­lägg­ning, fart­hål­la­re, lju­dan­lägg­ning med blu­e­tooth, regn­sen­sor, sport­sto­lar och multi­funk­tions­ratt. Och som van­ligt hos BMW hål­ler allt hög klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.