En fröjd att upp­le­va

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN RA­KA tre­li­ters­sex­an på 370 häst­kraf­ter och 465 Newton­me­ter är en fröjd att upp­le­va. Den är stark som tu­san och bju­der sam­ti­digt på en len gång. Mo­torn fun­kar bra med den au­to­ma­tis­ka dub­bel­kopp­lings­lå­dan, men kanske ma­nu­ell är ro­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.