Dyr som kon­kur­ren­ter

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BMW M2 ÄR en spe­ci­ell mo­dell med myc­ket ef­fekt – allt­så är den dyr. Pri­ser­na bör­jar på 505 900 kro­nor och vill man ha den au­to­ma­tis­ka dub­bel­kopp­lings­lå­dan får man punga ut med 36 900 kro­nor till. Dock in­te så far­ligt jäm­fört med lik­vär­di­ga kon­kur­ren­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.