Snyg­gast i rö­rel­se

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BMW M2 ÄR en jät­tesnygg bil, all­ra snyg­gast är den när man ser den i rö­rel­se. Men man kan öns­ka sig någ­ra li­te djär­va­re de­tal­jer som på ett tyd­li­ga­re sätt be­rät­tar att det­ta är en vrål­tuff pre­stan­da­bil. Nu finns en risk för att den ska för­svin­na li­te i mäng­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.