Mer­ce­des S500

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Mer­ce­des S-Klass är mo­del­len som bli­vit rikt­mär­ket i lyx­bils­klas­sen. Och det hand­lar om en över­läg­sen komfort och om de­talj­k­va­li­tet i ab­so­lut världs­klass. En ny S-Klass med li­te ut­rust­ning kos­tar över en mil­jon kro­nor – be­gag­na­de kan de dock va­ra re­na klip­pen! En S500 med den kraft­ful­la V8-mo­torn, det är bäs­ta va­let, be­hö­ver in­te kos­ta så myc­ket mer än en Vol­vo­kom­bi. Var no­ga med att ha koll på bi­lens histo­rik in­nan du slår till.

Mer­ce­des-Benz S 500, mo­dellår 2008, 9 800 mil, 220 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.