Ma­se­ra­ti Qu­attro­por­te

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Ma­se­ra­ti är ett av de klas­sis­ka ­ita­li­ens­ka lyx­mär­ke­na. Och i fy­ra­dör­rars­se­da­nen ­Qu­attro­por­te för­e­nas ele­gant design och lyx­ig in­red­ning på ett här­ligt sätt med spor­ti­ga egen­ska­per. En bil med 4,2-li­ters V8 har 400 häs­tar, så bi­lar­na rör på sig or­dent­ligt. Ma­se­ra­ti är in­te kän­da för sin kva­li­tet, så det kan va­ra ­vet­tigt med en buf­fert för ­even­tu­el­la re­pa­ra­tio­ner.

Ma­se­ra­ti Qu­attro­por­te 4,2 Au­to­mat, mo­dellår 2009, 13 000 mil, 250 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.