BMW 7-se­rie

Allt Om BILAR - - Topplistan -

7-Se­ri­en är BMW:s flagg­skepp och mo­dell­se­ri­en har fun­nits se­dan mit­ten av 1970-ta­let. 7-Se­ri­en har he­la ti­den bju­dit på bå­de fin komfort, bra väge­gen­ska­per och rik­tigt väl­bygg­da in­red­ning­ar. Be­gag­nat­pri­ser­na är an­märk­nings­värt lå­ga, med tan­ke på hur dy­ra bi­lar­na var nya. Bäst köp är kanske ge­ne­ra­tio­nen F01 som till­ver­ka­de mel­lan 2008 och 2015.

BMW 750i, mo­dellår 2010, 10 000 mil, 230 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.