Volks­wa­gen Tou­a­reg

Allt Om BILAR - - Topplistan -

Volks­wa­gen har en och an­nan lyx­ig bil i sitt mo­dell­pro­gram. Och su­ven Tou­a­reg är en av de bäs­ta. Bi­len är rik­tigt skön att kö­ra långt i, sam­ti­digt som den kla­rar grov­ar­be­te ut­an­för ter­räng­en. Mo­del­len de­lar det mesta av tek­ni­ken med Porsche Cay­en­ne, men säljs be­tyd­ligt bil­li­ga­re.

VW Tou­a­reg V6 3.0 TDI, mo­dellår 2009, 14 000 mil, 140 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.